Przewodniczący

Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg 

Uniwersytet im. Justusa Liebiga, Gießen

 

Prof. dr hab. Violetta Julkowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

Prof. zw. dr hab. Izabela Surynt (zastępczyni)

Uniwersytet Wrocławski