Impressum

Georg-Eckert-Institut - Leibniz Institut für internationale Schulbuchforschung
(Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku)
Celler Straße 3
3
38114 Braunschweig

Georg-Eckert-Institut jest instytucją prawa publicznego.
Siedziba Instytutu: Brunszwik (Braunschweig)

Prawa autorskie
Wszystkie opublikowane na niniejszej stronie artykuły i ilustracje są chronione prawami autorskimi. Każde ich wykorzystanie, niedopuszczone ustawą o ochronie praw autorskich, wymaga uprzedniej zgody właściciela. Dotyczy to zwłaszcza powielania, edytowania, przekładu, zapisywania, przetwarzania względnie odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Sporządzanie fotokopii i pobieranie plików ze stron internetowych dozwolone jest wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Odpowiedzialność za treść

Linki zewnętrzne:

Nie sprawdzamy treści linków zewnętrznych. Za ich treść odpowiadają właściciele danych stron.

Informacje na niniejszej stronie internetowej:

Treści niniejszej strony internetowej poddawane są kwerendzie z zachowaniem najwyższej staranności. Niemniej jednak nie przejmujemy odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność przekazanych do dyspozycji informacji.

Odpowiedzialność zgodnie z prawem mediów za treść niniejszej strony jako jej właściciel w rozumieniu niemieckiej Ustawy o telemediach ponosi:

Dr. Marcin Wiatr

Tel.: +49 (0)531 59099-320
Email: wysłać