Kontakt

Przewodniczący
Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg (ze strony niemieckiej)
Prof. dr hab. Robert Traba (ze strony polskiej)

Sekretarz naukowy sekcji polskiej
dr Dominik Pick

Sekretarz naukowy sekcji niemieckiej
dr Marcin Wiatr