Organizacja

Od początku swego istnienia Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa działa pod auspicjami Polskiego i Niemieckiego Komitetu ds. UNESCO.

Stały trzon Komisji stanowi prezydium, na czele którego stoi jeden naukowiec z Polski i jeden z Niemiec. Niemieckim współprzewodniczącym Komisji jest od 2012 r. Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg (Uniwersytet im. Justusa Liebiga, Gießen), zaś funkcję polskiego współprzewodniczącego piastuje od 2007 r. prof. dr Robert Traba (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie).

Prezydium, w którego skład wchodzi po dziesięciu historyków i geografów z obu krajów, spotyka się raz do roku, na przemian w Niemczech i w Polsce.

Od 1972 r. opiekę organizacyjną nad Komisją sprawuje po stronie niemieckiej Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta w Brunszwiku. O powiązaniach instytucjonalnych Komisji po stronie polskiej decyduje każdorazowo jej przewodniczący.

Sekretarzem naukowym Komisji jest po stronie niemieckiej dr Marcin Wiatr (Instytut im. Georga Eckerta), natomiast po stronie polskiej – dr Dominik Pick (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie).